Skip to content

D2c

$$ \newcommand{\b}[1]{\mathbf #1} \newcommand{\eye}{\mathbf I} \newcommand{\sig}{\sigma} \newcommand{\S}{\b{S}} \newcommand{\s}{\b{s}} \newcommand{\Kv}{K_\mathrm{v}} \newcommand{\normal}{\b{n}} \newcommand{\medel}{\rm{mean}} \newcommand{\gives}{\Rightarrow \qquad} \newcommand{\qgives}{\qquad \gives} \newcommand{\qgivess}{\, \Rightarrow \,} \newcommand{\rot}{\varphi} \newcommand{\sige}{\sigma_{\rm e}} \newcommand{\eps}{\epsilon} \newcommand{\od}[2]{\frac{\mathrm{d} #1}{\mathrm{d} #2}} \newcommand{\equivalent}{\quad \Leftrightarrow \quad} \newcommand{\kilo}{\ \mathrm{k}} \newcommand{\Newton}{\ \mathrm{N}} \newcommand{\mm}{\ \mathrm{mm}} \newcommand{\meter}{\ \mathrm{m}} \newcommand{\Nm}{\ \mathrm{Nm}} \newcommand{\kNm}{\ \mathrm{kNm}} \newcommand{\kN}{\ \mathrm{kN}} \newcommand{\Pa}{\ \mathrm{Pa}} \newcommand{\kPa}{\ \mathrm{kPa}} \newcommand{\MPa}{\ \mathrm{MPa}} \newcommand{\GPa}{\ \mathrm{GPa}} \newcommand{\mean}[1]{\bar #1} \newcommand{\eqright}{\longrightarrow: \qquad} \newcommand{\eqleft}{\longleftarrow: \qquad} \newcommand{\equp}{\uparrow: \qquad} \newcommand{\eqdown}{\downarrow: \qquad} \newcommand{\eqcwmom}[1]{\stackrel{\curvearrowright}{#1}: \qquad} \newcommand{\eqccwmom}[1]{\stackrel{ \curvearrowleft }{ #1 }: \qquad} \newcommand{\Dx}{\Delta x} \newcommand{\Dy}{\Delta y} \newcommand{\Dz}{\Delta z} \newcommand{\dx}{\mathrm{d} x} \newcommand{\dy}{\mathrm{d} y} \newcommand{\dz}{\mathrm{d} z} \newcommand{\term}{\mathrm{th}} \newcommand{\Mv}{T} \newcommand{\Kx}{K_{\mathrm{x}}} \newcommand{\shear}{\gamma} \renewcommand{\*}{\cdot} \renewcommand{\cd}{\cdot} \newcommand{\R}[2][]{R_{\rm{#2}}^{\rm{#1}}} \renewcommand{\bis}{{\prime \prime}} \renewcommand{\tris}{{\prime \prime \prime}} \newcommand{\dd}[2]{\frac{\Delta #1}{\Delta #2}} \newcommand{\pd}[2]{\frac{\partial\: #1}{\partial\: #2}} \newcommand{\od}[2]{\frac{\mathrm{d}\: #1}{\mathrm{d} #2}} \newcommand{\odd}[2]{\dfrac{\mathrm{d}^2 #1}{\mathrm{d} #2^2}} \newcommand{\DGK}{D_{\rm{GI}}} \newcommand{\paren}[1]{\left(#1\right)} \newcommand{\braces}[1]{\left\{#1\right\}} \newcommand{\brackets}[1]{\left[#1\right]} \newcommand{\yield}{\rm{s}} \newcommand{\abs}[1]{\lvert #1\rvert} \newcommand{\dr}{\rm{d} r} \newcommand{\Dr}{\Delta r} \newcommand{\Drot}{\Delta \rot} \newcommand{\Kr}{K_{\rm{r}}} \newcommand{\q}{q} \newcommand{\ubrace}[2]{\underbrace{#1}_{#2}} \newcommand{\reac}[1]{R_{\rm #1}} \newcommand{\dA}{\ \mathrm{d}A} \newcommand{\cog}[1]{#1_{\rm{yc}}} \newcommand{\cogi}[1]{#1_{\rm{yc i}}} \newcommand{\tot}{\rm{tot}} \newcommand{\parts}{\rm{parts}} \newcommand{\nparts}{\# \parts} \newcommand{\flange}{\text{fläns}} \newcommand{\web}{\text{liv}} \newcommand{\crit}{\rm{cr}} \newcommand{\qv}{q_{\mathrm{t}}} \newcommand{\dL}{\ \mathrm{d}L} \newcommand{\dA}{\ \mathrm{d}A} \newcommand{\dV}{\ \mathrm{d}V} \renewcommand{\L}{\mathcal{L}} \newcommand{\dxi}{\ \rm{d} \xi} \newcommand{\x}{\b{x}} \newcommand{\K}{\b{K}} \newcommand{\Ke}{\K^e} \newcommand{\f}{\b{f}} \newcommand{\fe}{\f^e} \newcommand{\fb}{\f_{\mathrm{b}}} \newcommand{\fl}{\f_{\mathrm{l}}} \newcommand{\fc}{\f_{\mathrm{c}}} \newcommand{\fbh}{\fb^{\mathrm{h}}} \newcommand{\fbg}{\fb^{\mathrm{g}}} \newcommand{\fbc}{\fb^{\mathrm{c}}} \newcommand{\fbeh}{\fb^{\mathrm{h}e}} \newcommand{\fbeg}{\fb^{\mathrm{g}e}} \newcommand{\fbec}{\fb^{\mathrm{c}e}} \newcommand{\Kebar}{\bar{\K}^e} \newcommand{\N}{\b{N}} \newcommand{\B}{\b{B}} \newcommand{\Ne}{\b{N}^e} \newcommand{\Be}{\b{B}^e} \newcommand{\NeT}{ \b{N}^{e\mathrm{T}} } \newcommand{\BeT}{ \b{B}^{e\mathrm{T}} } \newcommand{\J}{\b{J}} \newcommand{\bxi}{\b{\xi}} \newcommand{\hp}{\hphantom{-}} \newcommand{\trans}[1]{#1^\mathrm{T}} \newcommand{\DEA}{D_{\mathrm{EA}}} \newcommand{\DEI}{D_{\mathrm{EI}}} \newcommand{\DGK}{D_{\mathrm{GK}}} \newcommand{\DT}{\b{D}_{\mathrm{T}}} \newcommand{\on}[1]{\quad \mathrm{on} \quad #1} \renewcommand{\div}{\mathrm{div}} \newcommand{\intL}[1]{ \int_{\L} #1 \dL } \newcommand{\intA}[1]{ \int_{S} #1 \dA } \newcommand{\intV}[1]{ \int_{V} #1 \dV } \newcommand{\Ndofs}{n} \newcommand{\nel}{n_{\mathrm{el}}} \newcommand{\nbnd}{n_{\mathrm{bnd}}} \newcommand{\avec}{\b{a}} \renewcommand{\a}{\b{a}} \newcommand{\bnabla}{\boldsymbol{\nabla}} \newcommand{\grad}{\boldsymbol{\nabla}} \newcommand{\T}{^{\mathrm{T}}} \newcommand{\rd}{\mathrm{d}} \newcommand{\F}{\mathbf{F}} \renewcommand{\r}{\mathbf{r}} \newcommand{\M}{\mathbf{M}} \newcommand{\vecright}[1]{\overrightarrow{\mathrm{#1}}} \newcommand{\origin}{\mathcal{O}} \newcommand{\V}[1]{V_{\mathrm{#1}}} \newcommand{\H}[1]{H_{\mathrm{#1}}} \renewcommand{\deg}{^\circ} \newcommand{\basevec}[1]{\mathbf{e}_{\mathrm{#1}}} \nonumber$$

Lösning

Momentfördelning

Bestäm först reaktionskrafterna (räcker att ta fram för ena stödet eftersom vi ska snitta och frilägga en del av balken).

Lastintensiteten blir (använd likformiga trianglar): \(q(x) = -W\dfrac{x}{L}\)

\[\eqcwmom{B} R_\mathrm{A}\,L - W\,\frac{L}{2}\frac{L}{3}=0 \gives R_\mathrm{A} = W\,\frac{L}{6}\]

Snitta på en koordinat \(x\) och ställ upp jämvikt för den vänstra delen

\[ \begin{align} \eqcwmom{x} &M(x) + R_\mathrm{A}\,x + q(x)\,\frac{x}{2}\frac{x}{3} = 0 \gives \newline &M(x) = -q(x)\,\frac{x^2}{6} - W\,\frac{L\,x}{6}= W\,\frac{x^3}{6L} - W\,\frac{L\,x}{6} \end{align} \]

Det skadar inte att kontrollera så att uttrycket uppfyller upplagsvillkoren: \(M(0) = 0\) och \(M(L)=0\), d.v.s. OK.

Integration av elastiska linjens ekvation

Integrera två gånger

\[w^\bis = -\frac{M(x)}{E\,I} = -\frac{W}{E\,I} \paren{ \frac{x^3}{6L} - \frac{L\,x}{6} } \gives \]
\[w'(x) = -\frac{W}{E\,I} \paren{ \frac{x^4}{24L} - \frac{L\,x^2}{12} } + C_1\]
\[w(x) = -\frac{W}{E\,I} \paren{ \frac{x^5}{120L} - \frac{L\,x^3}{36} } + C_1\,x + C_2\]

Randvillkor

Nedböjningen är noll vid de båda stöden:

  • \(w(0)=0 \gives C_2=0\)
  • \(w(L)=0 \gives\)
\[ \begin{align} -&\frac{W}{E\,I}\paren{ \frac{L^5}{120L} - \frac{L^4}{36} } + C_1\,L = 0 \gives \newline &C_1 = \frac{W}{E\,I} \paren{\frac{L^3}{120} - \frac{L^3}{36}} = -\frac{7W\,L^3}{360EI} \end{align} \]

Nedböjnignen blir därmed

\[ \begin{align} w(x) &= -\frac{W}{E\,I} \paren{ \frac{x^5}{120L} - \frac{L\,x^3}{36} + \frac{7\,L^3}{360} \,x } \newline &= -\frac{W\,L^4}{360 E\,I} \paren{ 3\paren{\frac{x}{L}}^5 - 10 \paren{\frac{x}{L}}^3 + 7\paren{\frac{x}{L}} } \end{align} \]

och rotationen

\[ \begin{align} w'(x) &= -\frac{W}{E\,I} \paren{ \frac{x^4}{24L} - \frac{L\,x^2}{12} -\frac{7\,L^3}{360} } \newline &= -\frac{W\,L^3}{360 E\,I} \paren{ 15\paren{\frac{x}{L}}^4 - 30 \paren{\frac{x}{L}}^2 + 7 } \end{align} \]

Stödrotationer och mittnedböjning

\[ \begin{align} w(L/2) &= -\frac{W\,L^4}{360 E\,I} \paren{ 3\paren{\frac{1}{2}}^5 - 10 \paren{\frac{1}{2}}^3 + 7\paren{\frac{1}{2}} } \newline &= \ldots = -\frac{5W\,L^4}{768 E\,I} \end{align} \]
\[w'(0) = -\frac{W\,L^3}{360 E\,I} \paren{ 0 - 0 + 7 } = -\frac{7W\,L^3}{360 E\,I} \]
\[w'(L) = -\frac{W\,L^3}{360 E\,I} \paren{ 15 - 30 + 7 } = \frac{8W\,L^3}{360 E\,I}= \frac{W\,L^3}{45 E\,I}\]
Back to top