Svensk–Engelsk ordlista

$$
Svenska Engelska
Ånghalt
Vapour concentration
Anisotropi
Anisotropy
Anliggningstryck, hålkanttryck
Bearing stress
Anvisning (geometrisk)
Notch
Armerad betong
Reinforced concrete
Avlastning
Unloading
Axel
Shaft
Axiell belastning
Axial loading
Balk
Beam
Belastning
Load
Böjstyvhet
Bending stiffness, flexural stiffness
Brista, gå sönder
Rupture
Brott
Fracture
Brottgräns
Ultimate strength
Brottkriterium
Failure criteria
Brottspänning
Ultimate stress
Deformation
Deformation
Densitet
Density
Dilatation, volymändring
Dilatation
Dimensionerande last
Design load
Dragprov
Tensile test, tension test
Dragspänning
Tensile stress
Duktil, seg
Ductile
Effektiv pållängd
Effective pile length
Effektivspänning
Effective stress, equivalent stress
Efterklangstid
Reverberation time
Efterknäckning
Postbuckling
Eftersättning
Settling
Efterspänd betong
Post-tensioned concrete
Egenfrekvens
Eigenfrequency
Egenspänning
Residual stress
Egensvängningstid
Vibration period
Egentyngd
Self weight, dead weight
Egenvinkelfrekvens
Angular eigenfrequency
Elasticitetsmodul $E$
Young's modulus, modulus of elasticity $E$
Elastisk inspänning
Elastic clamping
Elastiska linjen
Elastic deflection curve
Elastiskt idealplastiskt material
Elastic perfectly plastic material
Element (i en struktur)
Member (in a structure)
Elementarfall
Elementary case
Elementhus
Prefabricated house
Enaxligt spänningstillstånd
Uniaxial stress state
Enaxligt tryckförsök
Unconfined compression test
Endogen
Endogenous
Endoterm
Endothermic
Enhetslast
Unit load
Enhetstensor
Unit tensor
Entropi
Entropy
Eulers knäckningsfall
Euler's cases of column buckling
Excentricitet
Eccentricity