Svensk–Engelsk ordlista

$$
Svenska Engelska
Ånghalt
Vapour concentration
Anisotropi
Anisotropy
Anliggningstryck, hålkanttryck
Bearing stress
Anvisning (geometrisk)
Notch
Armerad betong
Reinforced concrete
Avlastning
Unloading
Axel
Shaft
Axiell belastning
Axial loading
Balk
Beam
Belastning
Load
Böjstyvhet
Bending stiffness, flexural stiffness
Brista, gå sönder
Rupture
Brott
Fracture
Brottgräns
Ultimate strength
Brottkriterium
Failure criteria
Brottspänning
Ultimate stress
Deformation
Deformation
Densitet
Density
Dilatation, volymändring
Dilatation
Dimensionerande last
Design load
Dragprov
Tensile test, tension test
Dragspänning
Tensile stress
Duktil, seg
Ductile
Effektiv pållängd
Effective pile length
Effektivspänning
Effective stress, equivalent stress
Efterklangstid
Reverberation time
Efterknäckning
Postbuckling
Eftersättning
Settling
Efterspänd betong
Post-tensioned concrete
Egenfrekvens
Eigenfrequency
Egenspänning
Residual stress
Egensvängningstid
Vibration period
Egentyngd
Self weight, dead weight
Egenvinkelfrekvens
Angular eigenfrequency
Elasticitetsmodul $E$
Young's modulus, modulus of elasticity $E$
Elastisk inspänning
Elastic clamping
Elastiska linjen
Elastic deflection curve
Elastiskt idealplastiskt material
Elastic perfectly plastic material
Element (i en struktur)
Member (in a structure)
Elementarfall
Elementary case
Elementhus
Prefabricated house
Enaxligt spänningstillstånd
Uniaxial stress state
Enaxligt tryckförsök
Unconfined compression test
Endogen
Endogenous
Endoterm
Endothermic
Enhetslast
Unit load
Enhetstensor
Unit tensor
Entropi
Entropy
Eulers knäckningsfall
Euler's cases of column buckling
Excentricitet
Eccentricity
Exogen
Exogenous
Exoterm
Exothermic
Expansionsfog
Expansion joint
Extensometer
Extensometer
Fackverk
Truss
Fackverkstakstol
W-truss
Fallhastighet
Falling velocity
Falsfog
Laped joint
Faner
Veneer
Farled
Navigation channel
Fartyg
Vessel
Farvatten
Fairway
Fasvinkel
Phase (angle)
Fel
Defect
Fiktiv knäcklängd
Reduced buckling length
Fingerskarv
Finger joint
Fingrus
Aggregate (0-8 mm)
Finit elementmetod
Finite element method
Finsingel
Gravel (8-32 mm)
Fjäder
Spring
Fjäderbädd
Spring foundation
Fjäderkonstant $k$
Spring constant $k$
Fjäderled
Spring hinge
Fladder
Flutter
Flamhärdig
Flame resistant
Fläns
Flange
Fleraxlig
Multiaxial
Flisning
Chipping
Flyta (vid plasticering)
Yield
Flytbenägen jord
Running soil
Flytdocka
Floating dock
Flytgräns $\sigma_{\rm s}$
Yield limit $\sigma_{\rm y}$
Flytgränsyta
Yield surface
Flytlasthöjning
Plastic strengthening
Flytled
Plastic hinge
Flytspänning $\sigma_{\rm s}$
Yield stress $\sigma_{\rm y}$
Flytvillkor
Yield criterion
Fog, skarv
Joint
Fölängning
Elongation
Förgrening (av jämvikt)
Bifurcation (of equilibrium)
Formbalk
Shuttering joist
Formbuktning
Form buckling
Formbygge
Formwork
Formdemontering
Form stripping
Formfaktor
Stress concentration factor
Formfel
Deviation from stated shape
Formfunktion
Shape function
Formkrympning
Formwork drying shrinkage
Formlås
Clamp tie
Formlossningshållfasthet
Stripping strength
Formsättning
Formwork
Förskjutning $u$
Displacement $u$
Förskjutningsmetod
Displacement method
Förskjutningsvektor $\mathbf{u}$
Displacement vector $\mathbf{u}$
Förspänd betong
Prestressed concrete
Förspänning
Prestress
Förspänt glas
Toughened glass
Försprödning
Enbrittlement
Förvärmning
Preheating
Fraktografi
Fractography
Frekvens
Frequency
Frekvensanalys
Frequency analysis
Frekvensstudie
Activity sampling
Fri höjd
Headroom
Fri knäcklängd
Reduced buckling length
Fri svängning
Free vibration
Frihetsgrad
Degree of freedom
Friktion
Friction
Friktionsjord
Non-cohesive soil
Friktionskefficient, friktionstal $\mu$
Coefficient of friction $\mu$
Friktionsmotstånd
Frictional resistance
Friktionspåle
Friction pile
Friktionsvinkel
Angle of (internal) friction
Frostaktiv jord
Frost-susceptible soil
Frostdjup
Frost penetration depth
Fukt
Moisture
Fukthalt
Moisture content
Fuktkvot
Moisture ratio
Fuktsvällning
Bulking
Fundament
Footing
Fyndighet
Deposit
Gaffellagring
Fork support
Galvanisk nod
Sacrificial anode
Genomplasticering
Fully plastic state
Genomslag (instabilitet)
Snap through
Gerberbalk
Gerber beam
Gipsgjutform
Plaster mould
Gjutjärn
Cast iron
Glasfiber
Glass fibre
Glida
Slip
Glidform
Slipform
Goodman diagram
Smith diagram
Grafostatik
Graphic statics
Gränslast
Limit load
Griffiths sprödbrottsteori
Griffith's theory of brittle fracture
Grundkonstruktion
Foundation
Grundpåkänning
Soil pressure
Hållfasthet
Strength
Hållfasthetsklass
Quality class
Hanbjälke
Tie beam
Hängbro
Suspension bridge
Härda
Quench
Hårdhet
Hardness
Hårdnande (töjnings-)
Hardening (strain)
Härdningstid
Curing time
Hejare
Ram
Hexagonskal
Honeycomb structure
Hjässa (på en båge)
Crown (of an arch)
Homogent material
Homogenious material
Hookes lag
Hooke's law
Huvud(area)tröghetsaxlar
Principal axes of second area moment
Huvud(area)tröghetsmoment
Principal second moment of area
Huvudspänning $\sigma_I$, $\sigma_{II}$, $\sigma_{III}$
Principal stress $\sigma_I$, $\sigma_{II}$, $\sigma_{III}$
Huvudspänningsriktning
Principal stress direction
Huvudtöjning
Principal strain
Huvudtöjningsriktning
Principal strain direction, principal axes of strain
Ihålig
Hollow
Impuls
Linear momentum
Influenslinje
Influence line
Inhomogent material
Inhomogenious material
Inkompressibelt material
Incompressible material
Inneslutning
Inclusion
Inspänning
Clamping
Inspänningsmoment
Clamping moment
Instabilitet
Instability
Isotrop
Isotropic
Isotropi
Isotropy
Jämförelsespänning $\sigma_{\rm e}$
Effective stress $\sigma_{\rm e}$
Jämn
Uniform
Jämnstyv balk
Uniform beam
Jämt fördelad last
Uniformly distributed load
Jämvikt
Equilibrium
Jord
Soil
Jordart
Type of soil
Jordtryck
Earth pressure
K-värde
Coefficient of thermal transmittance
Käl
Fillet
Kalldraget stål
Cold drawn steel
Kallsprödhet
Cold-brittleness
Kälsvets
Fillet weld
Kärnved
Heartwood
Kedjekurva
Catenary
Kil (trä, stål)
Wedge (wodden, steel)
Kinematik
Kinematics
Kinetik
Kinetics
Knäckningskurva
Buckling diagram
Knut, led
Joint
Knutmetoden
Method of joints
Knutpunkt
Joint
Kohesion
Cohesion
Kohesionsjord
Cohesive soil
Kohesionspåle
Cohesion pile
Kollapslast
Limit load
Kompabilitetsekvation
Compability equation
Kompressibelt material
Compressible material
Kompression
Compression
Kompressionsförsök
Consolidation test
Kompressionsmodul
Bulk modulus, modulus of compression
Koniskt skal
Conical shell
Konsolbalk
Cantilever beam
Konstitutiv ekvation
Constitutive equation
Konstruktion
Design
Kontakttryck
Contact pressure
Kontinuerlig balk
Continious beam
Kontinuum
Continuum
Konvektion
Convection
Kornfraktion
Fraction
Kornskelett (i jord)
Soil skeleton
Krackelering
Cracking
Kraft
Force
Kraftpar
Couple
Kritisk dämpning
Critical damping
Kritisk last $P_{\rm kr}$
Critical load $P_{\rm cr}$
Kritiskt varvtal, kritisk varvfrekvens
Critical speed
Krökt balk
Curved beam
Krympfog
Contraction joint
Krympförband
Shrink-fit joint
Krympning
Shrinkage
Krypning
Creep
Kryssfaner
Plywood
Kvicklera
Quick clay
Lågcykelutmattning
Low cycle fatigue
Laminerat glas
Laminated glass
Last
Load
Lastcykel
Load cycle
Lastfall
Load case
Legering
Alloy
Limfog
Glued joint
Limträ
Glulam, laminated timber
Lina
Cable
Linjär brottmekanik
Linear elastic fracture mechanics (lefm)
Linjelast
Line load
Liv (på balk)
Web (of a beam)
Malm
Ore
Mantelfriktion
Skin friction
Masscentrum
Centre of mass
Massdeviationsmoment
Product of inertia
Massiv
Solid
Mättnadsånghalt
Vapour concentration at saturation point
Medellinje
Centroidal curve
Midjebildning
Necking
Mittspänning
Mean stress
Modus i, ii, iii
Mode i, ii, iii
Mohrs cirkel
Mohr's circle
Moment vid genomplastiering, flytmoment $M_{\rm pl}$
Plastic moment $M_{\rm pl}$
Momentfri led
Hinge joint
Murbruk
Mortar
Mursten
Brick
Mylla
Rich soil
Naturlig töjning
Logarithmic strain
Nedböjning w
Deflection w
Nedskakning
Shakedown
Newtons andra lag
Newton's second law of motion
Nit
Rivet
Nivåkurva
Countour line
Nock
Ridge
Nomaltöjning $\epsilon$
Normal strain $\epsilon$
Nominell spänning $\sigma_{\rm nom}$, $\sigma_\inf$
Nominal stress $\sigma_{\rm nom}$, $\sigma_\inf$
Normalkraft
Normal force, axial force
Normalspänning $\sigma_{\rm n}$
Normal stress $\sigma_{\rm n}$
Nötning
Wear
Nötningshållfasthet
Abrasion resistance
Nötningskorrosion
Fretting corrosion
Nyttig last
Working load
Odeformerad
Undeformed
Oförstörande provning
Non-destructive testing
Olinjär brottmekanik
Nonlinear fracture mechanics
Omgivningstemperatur
Ambient temperature
Ortotrop
Orthotropic
Övertryck
Positive pressure
Pålhejare
Pile hammer
Pålkran
Pile-driver
Pålplint
Pile cap
Parametrisk last
Parametric load
Partikel
Particle
Passfel
Misfit
Påtvingad svängning
Forced vibration
Pelardäck
Flat-slab floor
Pelare
Column
Periodisk last
Periodic load
Permeabilitet
Permeability
Pilhöjd
Height of arch
Plan böjning
Plane bending
Plan ram
Plane frame
Plan spänning
Plane stress
Plan töjning
Plane strain
Plan ytas ytcentrum
Centroid
Plankrökt balk
Plane curved beam
Plasticitet
Plasticity
Plastiskt böjmotstånd
Plastic bending section modulus
Platisk knäckning
Plastic buckling
Platta, skiva
Plate
Plint
Spot footing
Poissons tal $\nu$
Poisson's ratio $\nu$
Polärt tröghetsmoment
Polar moment of inertia
Potentiell energi $\Pi$
Potential energy $\Pi$
Primärbjälke
Binder
Primärsystem
Primsry system
Progressivt brott
Progressive failure
Propagera, utbreda sig
Propagate
Prov
Sample
Provkropp
Test specimen
Punktlast $P$, $F$
Point load $P$, $F$
Punktmoment $M$, $Q$
Point moment
Ram
Frame
Randvillkor
Boundary condition
Redundant, övertalig
Redundant
Relaxation
Relaxation
Ren böjning
Pure bending
Ren vridning
Pure torsion
Reologi
Rheology
Reologisk modell
Rheological model
Residualspänning, kvarstående spänning
Residual stress
Restbrott
Final fracture
Resthållfasthet
Residual strength
Restskjuvningsgräns
Offset shear yield strength
Ringspänning $\sigma_{\theta}$, $\sigma_{\theta\theta}$
Hoop stress $\sigma_{\theta}$, $\sigma_{\theta\theta}$
Ringspricka
Ring shake
Rödfärg
Swedish red paint
Rörelseekvation
Equation of motion
Rörelsemängd
Linear momentum
Rörelsemängdsmoment
Angular momentum
Rörlig last
Moving load
Rotation $\varphi$
Rotation
Rotationsfri våg
Dilatational wave
Rotationsvåg
Rotational wave
Sadeltak
Gable roof
Saint-venants princip
Saint-venant's principle
Säkerhetsfaktor
Safety factor
Sann spänning
True stress
Sättspricka
Settlement crack
Seghet
Toughness
Segt brott
Ductile fracture
Sekantmodul
Secant modulus
Sektion
Cross section
Sekundärkrypning
Secondary creep
Sekundärsystem
Secondary system
Sidförhållande
Aspect ratio
Sifferskala
Numerical scale
Siktkurva
Grading curve
Självdränerande jord
Permeable soil
Självexciterad svängning
Self-excited vibration
Självsprickning
Season cracking
Skal
Shell
Skalbuckling
Shell buckling
Skev böjning
Skew bending
Skevhet
Twist, warp
Skiva
Disk
Skjuvbrottgräns
Ultimate shearing strength
Skjuvcentrum
Shear center
Skjuvflöde
Shear flow
Skjuvhållfasthet
Shear strength
Skjuvkraft
Shear force
Skjuvmodul $G$
Shear modulus, modulus of shear $G$ $\mu$
Skjuvning
Shear (angle)
Skjuvspänning \tau
Shear stress \tau
Skjuvstyvhet
Shear stiffness
Skjuvvinkel, skjuvtöjning
Shear angle, shear strain
Skruvförband
Screw joint
Slagpålning
Pile driving
Slagseghet
Impact toughness
Slank
Slender
Släntskred
Slope failure
Släntstabilitet
Slope stability
Snitt, sektion
Section
Snölast
Snow load
Sondering
Probing
Spänning $\sigma$
Stress $\sigma$
Spänning-töjningsdiagram
Stress-strain diagram
Spänningsamplitud
Stress amplitude
Spänningscykel
Stress cycle
Spänningsdeviator
Stress deviator
Spänningsenergitäthet
Stress energy density
Spänningsfält
Stress field
Spänningsintensitetsfaktor
Stress intensity factor
Spänningskoncentration
Stress concentration
Spänningsmatris
Stress matrix
Spänningsomfång
Stress range
Spänningsrelaxation
Stress relaxation
Spänningsrymd
Stress space
Spänningstensor
Stress tensor
Spänningstillstånd
State of stress
Spänningsvåg
Stress wave
Spännvidd
Span
Spånskiva
Chipboard
Spetsburen påle
End-bearing pile
Spikförband
Nail joint
Spjälkning
Chipping
Spjälkningshållfasthet
Splitting strength
Spontning
Sheet pile driving
Spricka
Crack
Sprickvidgning
Crack opening displacement
Spröd
Brittle
Stabilitet
Stability
Stålkvalitet
Steel grade
Ständig last
Permanent load
Stång
Bar
Statik
Statics
Statisk last
Static load
Statiskt areamoment
Area moment
Statiskt bestämd, isostatisk
Statically determinate
Statiskt obestämd, hyperstatisk
Statically indeterminate
Statiskt ytmoment
First moment of area
Steiners sats
Steiner's theorems (pl.)
Stel
Rigid
Stel kropp
Rigid body
Stelkroppsrörelse
Rigid body motion
Stöd
Support
Stödkraft
Support force
Stödmur
Retaining wall
Storlek
Magnitude
Stötlast
Impact load
Stötta
Strut
Sträckgräns $\sigma_{\rm s}$
Yield limit $\sigma_{\rm y}$
Sträva
Brace
Struktur
Structure
Strukturknut
Node
Strukturmekanik
Structural mechanics
Styvhet
Stiffness
Svaj
Sway
Svets(egen)spänning
Residual welding stress
Svetsbarhet
Weldability
Svetsmetod
Welding process
Takstol
Roof truss
Tangentmodul
Tangent modulus
Temperaturutvidgnings-, längdutvdigningskoefficient
Coefficient of thermal expansion
Termisk last
Thermal load
Termisk spänning
Thermal stress
Termisk töjning
Thermal strain
Termisk utvidgning
Thermal expansion
Tillåten last
Safe load
Tillåten spänning
Allowable stress
Timmer
Timber
Tjällyftning
Frost heave
Tjockväggigt skal
Thickwalled shell
Tjurved
Compression wood
Töjning
Strain
Töjningsdeviator
Strain deviator
Töjningsenergi
Strain energy
Töjningsenergitäthet
Strain energy density
Töjningshastighet
Strain rate
Töjningstensor
Strain tensor
Töjningstillstånd
State of strain
Torsion
Torsion
Torsionsbrottgräns
Ultimate torsional strength
Torsionssvängning
Torsional vibration
Trådtöjningsgivare
Strain gauge
Trafiklast
Traffic load
Translation
Translation
Transponat
Transpose
Transporthållfasthet
Handling strength
Transversell, tvärgående
Transverse
Trepunktsböjning
Three point bending
Triangulering
Triangulation
Tröghet
Inertia
Tröghetsmoment
Moment of inertia
Tröghetsradie
Radius of gyration
Tryck
Pressure
Tryckbehållare
Pressure tank
Tryckbrottgräns
Ultimate compressive strength
Tryckhållfasthet
Compressive strength
Tryckskillnad
Differential pressure
Tryckspänning
Compressive stress
Tvångsvillkor
Constraint
Tvärkontraktion
Lateral contraction
Tvärkraft
Shear force
Tvärsektion
Cross section
Tyngdpunkt
Center of gravity
Tyngdpunktslinje
Centroidal curve
Undertryck
Negative pressure
Upplag
Support
Utböjning
Deflection
Utmattning
Fatigue
Utmattningsbrottgräns
Fatigue limit
Utmattningsgräns
Fatigue limit
Utmattningshållfasthet
Fatigue strength
Utsatt ställe
Hot-spot
Vågfront
Wave front
Våghastighet
Phase velocity
Våglängd
Wave length
Välvning
Warping
Vanlig last
Normal load
Värmegenomgångskoefficient
Coefficient of thermal transmittance
Värmekonduktivitet
Thermal conductivity
Varmvalsa
Hot-roll
Varmvalsad
Hot-rolled
Verkningsgrad
Efficiency
Vibration
Vibration
Vidhäftning
Adhesion
Vidhäftningshållfasthet
Bond strength
Vindlast
Wind load
Vinkelfrekvens
Angular frequency
Vinkelhastighet
Angular velocity
Vippning
Lateral instability
Viskoelasticitet
Viscoelasticity
Viskös dämpning
Viscous damping
Viskositet
Viscosity
Vridcentrum
Centre of twist
Vridknäckning
Torsional instability
Vridmoment
Torque, twisting moment
Vridmotstånd
Section modulus in torsion
Vridning
Torsion
Vridningsvinkel
Angle of rotation
Vridstyvhet
Torsional stiffness, rotationas tiffness
Vridstyvhetens tvärsnittsfaktor
Section factor of torsional stiffness
Winklerbädd
Winkler foundation
Ytenergi
Surface energy
Ytlast
Surface load, area load
Ytskikt
Surface layer
Ytspänning
Surface tension
Ytsplittring
Spalling