DE MECHANICA

For all you mechanistas out there

Contents

Hållfasthetslära

Jim Brouzoulis och Magnus Ekh

En introduktion till ämnet hållfasthetslära. Innehåller teori, härledningar, uppgifter och en kortfattad formelsamling.

Svensk–Engelsk ordlista

Jim Brouzoulis

Vanliga ord inom mekanik och hållfasthetslära med engelska översättningar. Innehåller även några termer inom geoteknik och konstruktionsteknik.

Read WIP