DE MECHANICA

For all you mechanistas out there

Contents

Hållfasthetslära

Jim Brouzoulis och Magnus Ekh

En introduktion till ämnet hållfasthetslära. Innehåller teori, härledningar, uppgifter och en kortfattad formelsamling.

Statik

Jim Brouzoulis

Några lösningar till uppgifter från boken Mekanik av Ragnar Grahn och Per-Åke Jansson

Read WIP

Finite Element Method

Jim Brouzoulis

Something new in the making. Currently only contains some formulas but more will come.

Read WIP

Svensk–Engelsk ordlista

Jim Brouzoulis

Vanliga ord inom mekanik och hållfasthetslära med engelska översättningar. Innehåller även några termer inom geoteknik och konstruktionsteknik.