$\newcommand{\b}[1]{\mathbf #1} \newcommand{\eye}{\mathbf I} \newcommand{\sig}{\sigma} \newcommand{\S}{\b{S}} \newcommand{\s}{\b{s}} \newcommand{\Kv}{K_{\mathrm{v}}} \newcommand{\normal}{\b{n}} \newcommand{\medel}{\rm{medel}} \newcommand{\gives}{\Rightarrow \qquad} \newcommand{\qgives}{\qquad \gives} \newcommand{\qgivess}{\, \Rightarrow \,} \newcommand{\rot}{\varphi} \newcommand{\sige}{\sigma_{\rm e}} \newcommand{\eps}{\epsilon} \newcommand{\od}[2]{\frac{\mathrm{d} #1}{\mathrm{d} #2}} \newcommand{\equivalent}{\quad \Leftrightarrow \quad} \newcommand{\kilo}{\ \mathrm{k}} \newcommand{\Newton}{\ \mathrm{N}} \newcommand{\mm}{\ \mathrm{mm}} \newcommand{\meter}{\ \mathrm{m}} \newcommand{\Nm}{\ \mathrm{Nm}} \newcommand{\kNm}{\ \mathrm{kNm}} \newcommand{\kN}{\ \mathrm{kN}} \newcommand{\Pa}{\ \mathrm{Pa}} \newcommand{\kPa}{\ \mathrm{kPa}} \newcommand{\MPa}{\ \mathrm{MPa}} \newcommand{\GPa}{\ \mathrm{GPa}} \newcommand{\mean}[1]{\bar #1} \newcommand{\eqright}{\longrightarrow: \qquad} \newcommand{\eqleft}{\longleftarrow: \qquad} \newcommand{\equp}{\uparrow: \qquad} \newcommand{\eqdown}{\downarrow: \qquad} \newcommand{\eqcwmom}[1]{\stackrel{\curvearrowright}{#1}: \qquad} \newcommand{\eqccwmom}[1]{\stackrel{ \curvearrowleft }{ #1 }: \qquad} \newcommand{\Dx}{\Delta x} \newcommand{\Dy}{\Delta y} \newcommand{\Dz}{\Delta z} \newcommand{\dx}{\mathrm{d} x} \newcommand{\dy}{\mathrm{d} y} \newcommand{\dz}{\mathrm{d} z} \newcommand{\term}{\mathrm{term}} \newcommand{\Mv}{M_{\mathrm{v}}} \newcommand{\Kx}{K_{\mathrm{x}}} \newcommand{\shear}{\gamma} \renewcommand{\*}{\cdot} \renewcommand{\cd}{\cdot} \newcommand{\R}[2][]{R_{\rm{#2}}^{\rm{#1}}} \renewcommand{\bis}{{\prime \prime}} \renewcommand{\tris}{{\prime \prime \prime}} \newcommand{\dd}[2]{\frac{\Delta #1}{\Delta #2}} \newcommand{\pd}[2]{\frac{\partial\: #1}{\partial\: #2}} \newcommand{\od}[2]{\frac{\mathrm{d}\: #1}{\mathrm{d} #2}} \newcommand{\odd}[2]{\dfrac{\mathrm{d}^2 #1}{\mathrm{d} #2^2}} \newcommand{\DGK}{D_{\rm{GK}}} \newcommand{\paren}[1]{\left(#1\right)} \newcommand{\braces}[1]{\left\{#1\right\}} \newcommand{\brackets}[1]{\left[#1\right]} \newcommand{\yield}{\rm{s}} \newcommand{\abs}[1]{\lvert #1\rvert} \newcommand{\smat}[1]{\left(\begin{smallmatrix}#1\end{smallmatrix}\right)} \newcommand{\mat}[1]{\begin{pmatrix}#1\end{pmatrix}} \newcommand{\dr}{\rm{d} r} \newcommand{\Dr}{\Delta r} \newcommand{\Drot}{\Delta \rot} \newcommand{\Kr}{K_{\rm{r}}} \newcommand{\q}{q_0} \newcommand{\ubrace}[2]{\underbrace{#1}_{#2}} \newcommand{\reac}[1]{R_{\rm #1}} \newcommand{\dA}{\ \rm{d} A} \newcommand{\cog}[1]{#1_{\rm{yc}}} \newcommand{\cogi}[1]{#1_{\rm{yc i}}} \newcommand{\tot}{\rm{tot}} \newcommand{\parts}{\rm{delar}} \newcommand{\nparts}{\# \parts} \newcommand{\flange}{\rm{fläns}} \newcommand{\web}{\rm{liv}} \renewcommand{\c}[1]{C_{#1}} \newcommand{\crit}{\rm{kr}} \newcommand{\(}{\left(} \newcommand{\)}{\right)} \newenvironment{psmatrix} {\left(\begin{smallmatrix}} {\end{smallmatrix}\right)} \newcommand{\qv}{q_{\mathrm{v}}}$

U2.5 Skjuvspänning hos två limmade brädor

Betrakta två brädor som ligger fritt på varandra (samma som i föregående uppgift) och som belastas av ett böjande moment och tvärkraft.

Om brädorna limmas oeftergivligt mot varandra (styvt lim), beräkna hur den maximala skjuvspänningen förändras i tvärsnittet.

  • Maximal skjuvspänning $\tau_{xz}$ blir oförändrad.

Skjuvspänningen i tvärsnittet beräknas m.h.a. Jourawskis formel $\tau_{xz} = \frac{S_y T_z}{I_y b}$ och maximal skjuvspänning fås i tvärsnittets ytcentrum.

Då brädorna inte sitter ihop kommer de böja som två separata balkar kring sina respektive ytcentrumsaxlar och den hoplimmade balken böjer kring sitt ytcentrum. Vi får följande skjuvspänningsfördelningar:

Skjuvspänningen går alltid ner till noll vid en fri yta. Vi har här antagit att de två brädorna kan glida fritt mot varandra men i praktiken kommer det uppstå friktion i gränsskiktet (=skjuvspänning) så att spänningen inte går ner till exakt noll.

För att beräkna maximal skjuvspänning i de två fallen behövs yttröghetsmomentet och det statiska ytmomentet för respektive.

Yttröghetsmoment (se även föregående uppgift)

Utan lim: $I_{\rm{utan}} = 2\cdot \frac{b h^3}{12}$ (dubbla yttröghetsmomentet för en bräda)

Med lim: $I_{\rm{med}} = \frac{b (2h)^3}{12} = 4I_{\rm{utan}}$

Statiskt ytmoment

Max skjuvspänning fås (som sagt) i ytcentrum:

$$ S_{\rm{utan}} = A_{\rm {utan}} \cdot a_{\rm{utan}} = (b\cdot \frac{h}{2}) \cdot (\frac{h}{4}) = \frac{bh^2}{8} $$
(1)

$$ S_{\rm{med}} = A_{\rm {med}} \cdot a_{\rm{med}} = (b\*h) \cdot (\frac{h}{2}) = \frac{bh^2}{2} = 4 S_{\rm{utan}} $$
(2)

Så maxspänning med lim blir:

$$ \tau_{\rm{med}} = \frac{ S\tau_{\rm{med}} T }{ I_{\rm{med}}b } = \frac{ 4S\tau_{\rm{utan}} T }{ 4I_{\rm{utan}}b } =\tau_{\rm{utan}} $$
(3)

Maximal skjuvspänning blir därför oförändrad genom att limma brädorna.