$\newcommand{\b}[1]{\mathbf #1} \newcommand{\eye}{\mathbf I} \newcommand{\sig}{\sigma} \newcommand{\S}{\b{S}} \newcommand{\s}{\b{s}} \newcommand{\Kv}{K_{\mathrm{v}}} \newcommand{\normal}{\b{n}} \newcommand{\medel}{\rm{medel}} \newcommand{\gives}{\Rightarrow \qquad} \newcommand{\qgives}{\qquad \gives} \newcommand{\qgivess}{\, \Rightarrow \,} \newcommand{\rot}{\varphi} \newcommand{\sige}{\sigma_{\rm e}} \newcommand{\eps}{\epsilon} \newcommand{\od}[2]{\frac{\mathrm{d} #1}{\mathrm{d} #2}} \newcommand{\equivalent}{\quad \Leftrightarrow \quad} \newcommand{\kilo}{\ \mathrm{k}} \newcommand{\Newton}{\ \mathrm{N}} \newcommand{\mm}{\ \mathrm{mm}} \newcommand{\meter}{\ \mathrm{m}} \newcommand{\Nm}{\ \mathrm{Nm}} \newcommand{\kNm}{\ \mathrm{kNm}} \newcommand{\kN}{\ \mathrm{kN}} \newcommand{\Pa}{\ \mathrm{Pa}} \newcommand{\kPa}{\ \mathrm{kPa}} \newcommand{\MPa}{\ \mathrm{MPa}} \newcommand{\GPa}{\ \mathrm{GPa}} \newcommand{\mean}[1]{\bar #1} \newcommand{\eqright}{\longrightarrow: \qquad} \newcommand{\eqleft}{\longleftarrow: \qquad} \newcommand{\equp}{\uparrow: \qquad} \newcommand{\eqdown}{\downarrow: \qquad} \newcommand{\eqcwmom}[1]{\stackrel{\curvearrowright}{#1}: \qquad} \newcommand{\eqccwmom}[1]{\stackrel{ \curvearrowleft }{ #1 }: \qquad} \newcommand{\Dx}{\Delta x} \newcommand{\Dy}{\Delta y} \newcommand{\Dz}{\Delta z} \newcommand{\dx}{\mathrm{d} x} \newcommand{\dy}{\mathrm{d} y} \newcommand{\dz}{\mathrm{d} z} \newcommand{\term}{\mathrm{term}} \newcommand{\Mv}{M_{\mathrm{v}}} \newcommand{\Kx}{K_{\mathrm{x}}} \newcommand{\shear}{\gamma} \renewcommand{\*}{\cdot} \renewcommand{\cd}{\cdot} \newcommand{\R}[2][]{R_{\rm{#2}}^{\rm{#1}}} \renewcommand{\bis}{{\prime \prime}} \renewcommand{\tris}{{\prime \prime \prime}} \newcommand{\dd}[2]{\frac{\Delta #1}{\Delta #2}} \newcommand{\pd}[2]{\frac{\partial\: #1}{\partial\: #2}} \newcommand{\od}[2]{\frac{\mathrm{d}\: #1}{\mathrm{d} #2}} \newcommand{\odd}[2]{\dfrac{\mathrm{d}^2 #1}{\mathrm{d} #2^2}} \newcommand{\DGK}{D_{\rm{GK}}} \newcommand{\paren}[1]{\left(#1\right)} \newcommand{\braces}[1]{\left\{#1\right\}} \newcommand{\brackets}[1]{\left[#1\right]} \newcommand{\yield}{\rm{s}} \newcommand{\abs}[1]{\lvert #1\rvert} \newcommand{\smat}[1]{\left(\begin{smallmatrix}#1\end{smallmatrix}\right)} \newcommand{\mat}[1]{\begin{pmatrix}#1\end{pmatrix}} \newcommand{\dr}{\rm{d} r} \newcommand{\Dr}{\Delta r} \newcommand{\Drot}{\Delta \rot} \newcommand{\Kr}{K_{\rm{r}}} \newcommand{\q}{q_0} \newcommand{\ubrace}[2]{\underbrace{#1}_{#2}} \newcommand{\reac}[1]{R_{\rm #1}} \newcommand{\dA}{\ \rm{d} A} \newcommand{\cog}[1]{#1_{\rm{yc}}} \newcommand{\cogi}[1]{#1_{\rm{yc i}}} \newcommand{\tot}{\rm{tot}} \newcommand{\parts}{\rm{delar}} \newcommand{\nparts}{\# \parts} \newcommand{\flange}{\rm{fläns}} \newcommand{\web}{\rm{liv}} \renewcommand{\c}[1]{C_{#1}} \newcommand{\crit}{\rm{kr}} \newcommand{\(}{\left(} \newcommand{\)}{\right)} \newenvironment{psmatrix} {\left(\begin{smallmatrix}} {\end{smallmatrix}\right)} \newcommand{\qv}{q_{\mathrm{v}}}$

U5.1 Bestämning av knäckningslängd

Bestäm längderna $L_2$ och $L_3$ så att knäcklasten (kritiska lasten) för fall 2 och 3 blir densamma som för fall 1.

  • $L_2 = \frac{L_1}{2}$
  • $L_3 = 2 L_1$

Den här uppgiften handlar främst om att identifiera några av Eulers klassiska knäckfall.

Vi ser att översta figuren motsvarar Eulers andra knäckfall med den kritiska lasten:

$$ P_{\crit 1} = P_\crit^{\rm E2} = \frac{\pi^2 EI}{L_1^2} $$
(1)

Den andra figuren motsvarar Eulers första knäckfall med den kritiska lasten

$$ P_{\crit 2} = P_\crit^{\rm E1} = \frac{\pi^2 EI}{4L_2^2} $$
(2)

och nedersta figuren motsvarar Eulers fjärde knäckfall med den kritiska lasten

$$ P_{\crit 3} = P_\crit^{\rm E4} = \frac{4\pi^2 EI}{L_3^2} $$
(3)

Bestämning av längderna för fall 2 och 3

Eftersom vi vill att den kritiska lasten ska vara samma för alla tre fallen börjar vi med att sätta $P_{\crit 2} = P_{\crit 1} \gives$

$$ \frac{\pi^2 EI}{4L_2^2} = \frac{\pi^2 EI}{L_1^2} \equivalent L_2^2 = \frac{L_1^2}{4} \gives $$
(4)

$$ L_2 = \frac{L_1}{2} $$
(5)

D.v.s. om inspänningsförhållandena motsvarar fall 2 kan man endast ha en hälften så lång balk för samma kritiska last.

Vi fortsätter med fall 3 där $P_{\crit 3} = P_{\crit 1} \gives$

$$ \frac{4\pi^2 EI}{L_1^2} = \frac{\pi^2 EI}{L_0^2} \equivalent L_3^2 = 4 L_2^2 \gives $$
(6)

$$ L_3 = 2 L_1 $$
(7)

D.v.s. om inspänningsförhållandena motsvarar fall 3 kan balken göras dubbelt då lång och fortfarande ha samma kritiska last.